Sự kiện Chương trình Cử nhân Quốc tế Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM)

Chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM) được đào tạo bởi Đại học Kiến trúc TP. HCM phối hợp với Đại học Bắc Đan Mạch thường xuyên tổ chức những sự kiện bổ ích cho học sinh THPT và sinh viên Việt Nam với nhiều chủ đề khác nhau. Mục đích của những sự kiện này nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về truyền thống của Đan Mạch cũng như cách giảng dạy trong nền giáo dục của đất nước thịnh vượng và hạnh phúc nhất Thế giới này.