Lớp học “Phần mềm thiết kế 3D Google Sketchup”

Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) phối hợp tổ chức với Đại học Kiến trúc HCM (UAH) lớp học “Phần mềm thiết kế 3D Google Sketchup” dành cho học sinh THPT và Sinh viên các trường Đại học.

Lớp học được diễn ra vào những khung thời gian sau:
Tuần 1:
16:30 – 18:30, Thứ 3 (28/03): Giao lưu với các bạn sinh viên Đan Mạch. Học và thực hành phần mềm thiết kế 3D Google Sketchup
16:30 – 18:30, Thứ 5 (30/03): Áp dụng phần mềm Google Sketchup để thiết kế và làm nhóm. Học sinh sẽ được cung cấp vật liệu để tạo một dự án cụ thể theo yêu cầu của giảng viên.
Kết quả làm nhóm sẽ được công bố vào Thứ 6 tuần sau đó (07/04), nhóm thắng cuộc sẽ dành được những giải thưởng hấp dẫn của chương trình.
Link đăng ký tham dự Tuần 1http://slimweb.vn/atcm-vn

Tuần 2:
16:30 – 18:30, Thứ 2 (03/04): Giao lưu với các bạn sinh viên Đan Mạch. Học và thực hành phần mềm thiết kế 3D Google Sketchup
Thứ 4, ngày 05/04: 16:30 – 18:30: Áp dụng phần mềm Google Sketchup để thiết kế và làm nhóm. Học sinh sẽ được cung cấp vật liệu để tạo một dự án cụ thể theo yêu cầu của giảng viên.
Kết quả làm nhóm sẽ được công bố vào Thứ 6 tuần sau đó (07/04), nhóm thắng cuộc sẽ dành được những giải thưởng hấp dẫn của chương trình.
Link đăng ký tham dự Tuần 2: http://slimweb.vn/atcm-vn2

(Các bạn chỉ tham dự 1 trong 2 tuần)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s